Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

UWAGA LODOWISKO !!!

Osoby korzystające z lodowisk zobowiązane są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi czasu pandemii COVID-19.

ZASADY

 • Limity i otwarcie:

 • Limit na tafli lodowiska – 45 osób

 • Lodowisko otwarte codziennie w godzinach 12.00 – 20.00

 • Sprawdzenie dostępności lodowiska na stronie gosirglucholazy.pl w zakładce

LODOWISKO

TU SPRAWDZISZ REZERWACJE LODOWISKA

 • Zakrywanie ust i nosa:

 • Klienci zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta przed wejściem do obiektu, w kolejce do kasy, do wypożyczalni sprzętu, w szatni, na tafli lodowiska
  i podczas przemieszczania się w obiekcie

 • Powyższy obowiązek nie dotyczy wyłącznie osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz uczestniczących w zajęciach i wydarzeniach sportowych

 • Dezynfekcja rąk:

 • Każda osoba na terenie obiektu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk wchodząc
  i opuszczając obiekt

 • Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu oraz w toaletach

 • Dystans społeczny:

 • Minimalny dystans to 1,5 – 2m, szczególnie podczas przebywania w kolejce przed obiektem, przy kasie, wypożyczalni i w szatni

 • Zakaz:

 • Zakaz korzystania z lodowiska przez osoby z objawami infekcji

 • W uzasadnionych przypadkach pracownik obsługi ma prawo zmierzyć temperaturę uczestnikowi i w przypadku stwierdzenia stanu podwyższonego nie dopuścić go na ślizgawkę

 • Pozostałe:

 • Ze względów bezpieczeństwa zalecamy dokonywanie płatności za usługę kartą płatniczą

 • Wypożyczalnia łyżew używa środków dezynfekcyjnych i suszarki z lampą UV po każdorazowym wypożyczeniu sprzętu