Drukuj

UWAGA LODOWISKO !!!

Osoby korzystające z lodowisk zobowiązane są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi czasu pandemii COVID-19.

ZASADY

LODOWISKO

TU SPRAWDZISZ REZERWACJE LODOWISKA