Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

 

O G Ł O S Z E N I E
PRACA SEZONOWA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH
GOSiR GŁUCHOŁAZY
PRACOWNIK GOSPODARCZY:


1. Wykonywanie prac na terenie obiektów sportowych GOSiR w Głuchołazach związanych
z eksploatacją i konserwacją sprzętu, maszyn i urządzeń w ramach posiadanych uprawnień
i możliwości technicznych.
2. Udział w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie obiektów sportowych
i miejscach wskazanych potrzebami organizacyjnymi imprezy.
3. Udział w nadzorowaniu sprawności technicznej obiektów i utrzymanie ich niezawodności
pod względem poprawnej estetyki i działania wszelkich urządzeń.
4. Przegląd terenu obiektów i ich otoczenia – utrzymanie w czystości, dokonywanie drobnych
napraw i konserwacji.
5. Dozór obiektów – zabezpieczenie przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, kradzieżą
itp.(stan drzwi, okien, ich zamknięć i okuć).
6. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb GOSiR, uzgodnionych
z przełożonymi Ośrodka.
OCZEKIWANIA:
1. Wykształcenie techniczne (mile widziane),
2. Praktyczna znajomość obsługi maszyn i urządzeń (w tym ogrodniczych),
3. Uprawnienia energetyczne (mile widziane),
4. Zaangażowanie w pracę i samodzielność,
5. Dobra organizacja pracy,
6. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
7. Prawo jazdy kat. co najmniej B.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w sekretariacie GOSiR
wraz z oświadczeniem w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.