Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

 DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gosirglucholazy.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

METODA SPORZĄDZENIA OŚWIADCZENIA

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Łojko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508122766. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Data publikacji strony 01.03.2018

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Konopnickiej 2
48-340 Głuchołazy

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon 77 43 94 864 numery telefonów wewnętrznych: sekretariat 21, rezerwacje obiektów 22, księgowość 23, dyrektor 24, obsługa techniczna 25.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Łojko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508 122 766. Tą samą drogą można składać wnioski o poprawę dostępności oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

1. Budynek administracji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach znajduje się na stadionie miejskim przy ulicy Konopnickiej 2
Do budynku prowadzi jedno wejście poprzedzone dwoma stopniami, po prawej stronie na wysokości ok. 1 metra znajduje się przycisk dzwonka przywoławczego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma windy ani innych urządzeń pozwalających na pokonanie schodów.
Toalety nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą ten fakt zgłosić osobie przywołanej dzwonkiem, która będzie świadczyć konieczną pomoc.

2. Stadion Miejski w Głuchołazach znajduje się przy ulicy Marii Konopnickiej 2
Infrastruktura sportowa jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych
Na obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W toalecie znajduje się przycisk dzwonka przywoławczego
Budynki szatniowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Na obiekt i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą ten fakt zgłosić telefonicznie na numer 508 122 766.

3. Hala sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 32. 
Do budynku prowadzą dwa wejścia główne od strony ulicy Skłodowskiej oraz dodatkowe od strony parkingu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oba wejście są dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Na parkingu od strony ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego są wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy ani innych urządzeń pozwalających pokonać schody
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na pierwszej kondygnacji budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji. W toalecie znajduje się przycisk dzwonka przywoławczego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą ten fakt zgłosić telefonicznie na numer 508 122 766.

4. Kompleks zewnętrznych boisk sportowych "ORLIK" znajduje się przy ulicy Bohaterów Warszawy 10
Dojazd do obiektu możliwy jest z dwóch kierunków od strony ulicy Bohaterów Warszawy lub od strony ulicy Stanisława Moniuszki gdzie zlokalizowany jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Obiekt jest obiektem jednopoziomowym.
Na obiekcie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na obiekt i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą ten fakt zgłosić telefonicznie na numer 508 122 766.

5. Kompleks rekreacyjny "Nad Białką" zlokalizowany jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki 44A
W odległości 50m znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Przy kasach zlokalizowane jest wejście alternatywne pozwalające ominąć bramki wejścia-wyjścia
Kompleks jest obiektem jednopoziomowym pozwalającym na swobodne poruszanie się po nim.
Obiekt wyposażony jest szatnie oraz pełen węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W toalecie znajduje się przycisk dzwonka przywoławczego.
Osoby z problemami w poruszaniu się w celu skorzystania z niecki basenowej proszone są o zgłoszeniu tego faktu obsłudze basenu, która udzieli niezbędnej pomocy w wejściu jak i wyjściu z basenu.