Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi zasadami korzystania z siłowni. 

CZASOWY REGULAMIN SIŁOWNI NA CZAS TRWANIA PANDEMII