Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

 

CZASOWY REGULAMIN SIŁOWNI NA CZAS TRWANIA PANDEMII

 


Siłownia - pierwsze piętro hali sportowej przy ul. Skłodowskiej 32 to najlepiej w powiecie wyposażona siłownia zajmująca dwa przestronne pomieszczenia, zaopatrzona w niezbędny sprzęt do ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowych i aerobowych oraz w liczne lustra do samokontroli ćwiczeń. Nadzór nad ćwiczeniami sprawują instruktorzy z uprawnieniami, służący pomocą w planowaniu treningu i radami dotyczącymi sportowego i zdrowego stylu życia. Z siłowni korzystają nie tylko zwolennicy kulturystyki i sportów siłowych, ale również sportowcy innych dyscyplin w okresie przygotowawczym oraz przebywający na obozach sportowych. Siłownia posiada osobne szatnie dla pań i panów z osobnymi zapleczami sanitarnymi i jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00 i 15.00 - 22.00 oraz w soboty 9.00 - 13.00.

* na podstawie Uchwał nr XXVI/256/12 i XXVI/257/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. posiadaczom karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” przysługuje ulga w wysokości 50% ceny. Karty są ważne jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość i w okresie funkcjonowania programu. Przy grupach zorganizowanych, sportach zespołowych oraz działalności komercyjnej zniżka nie przysługuje. Kwotę zniżki skutkującą groszami zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

 W przypadku wynajmu pomieszczeń i obiektów na organizowane przez stowarzyszenia, organizacje i kluby sportowe imprezy kulturalno - sportowe o charakterze charytatywnym, a także wynajmu na rzecz sponsorów GOSiR, odstępuje się od opłat określonych niniejszym cennikiem. Przy największych imprezach np. Dożynki Gminne, Dni Głuchołaz, Dzień Dziecka, itp. - przy wynajmie i dzierżawie, dopuszcza się przeprowadzenie konkurs ofert.

** karnet jest ważny przez miesiąc licząc od daty wystawienia