Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

OGŁOSZENIE

Dnia 10 stycznia 2021r planujemy zorganizowanie Festiwalu Atletycznego w ramach programu finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Z uwagi na napięty program WOŚP i ograniczone ramy czasowe do zabawy będziemy mogli dopuścić max 20 uczestników, dlatego jesteśmy zmuszeni zorganizować cykl eliminacji, aby w finale wystartowali najlepsi atleci naszej gminy.

W związku z powyższym ogłaszamy rozpoczęcie eliminacji wg zasad:
- Eliminacje będą się odbywały w każdy poniedziałek, środę i piątek
- Dla bezpieczeństwa uczestników zawody będą się odbywały w sesjach:

- Godz.15.00 – 16.45
- Godz. 17.00 – 18.45
- Godz. 19.00 – 21.00

 W przerwach pomiędzy sesjami odbędzie się dezynfekcja i wietrzenie sal
 Po zakończeniu sesji uczestnicy mają 15 minut na opuszczenie siłowni
 Dla sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia wszystkich bojów zostanie wprowadzone ograniczenie ilości
uczestników:

- Duża sala – 10 osób
- Mała sala – 6 osób
- Strefa cardio – 6 osób

 Każdy uczestnik przed przystąpieniem do eliminacji ma obowiązek zapoznania się z treścią Ogłoszenia i Regulaminu
zawodów i potwierdzić to na podpisem na liście startowej
 Regulamin stanowi załącznik do Ogłoszenia i zawiera szczegółowe zasady rozegrania zawodów.

REGULAMIN FESTIWALU ATLETYCZNEGO