Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

OGŁOSZENIE

Dnia 10 stycznia 2021r planujemy zorganizowanie Festiwalu Atletycznego w ramach programu finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Z uwagi na napięty program WOŚP i ograniczone ramy czasowe do zabawy będziemy mogli dopuścić max 20 uczestników, dlatego jesteśmy zmuszeni zorganizować cykl eliminacji, aby w finale wystartowali najlepsi atleci naszej gminy.

W związku z powyższym ogłaszamy rozpoczęcie eliminacji wg zasad:
- Eliminacje będą się odbywały w każdy poniedziałek, środę i piątek
- Dla bezpieczeństwa uczestników zawody będą się odbywały w sesjach:

- Godz.15.00 – 16.45
- Godz. 17.00 – 18.45
- Godz. 19.00 – 21.00

 W przerwach pomiędzy sesjami odbędzie się dezynfekcja i wietrzenie sal
 Po zakończeniu sesji uczestnicy mają 15 minut na opuszczenie siłowni
 Dla sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia wszystkich bojów zostanie wprowadzone ograniczenie ilości
uczestników:

- Duża sala – 10 osób
- Mała sala – 6 osób
- Strefa cardio – 6 osób

 Każdy uczestnik przed przystąpieniem do eliminacji ma obowiązek zapoznania się z treścią Ogłoszenia i Regulaminu
zawodów i potwierdzić to na podpisem na liście startowej
 Regulamin stanowi załącznik do Ogłoszenia i zawiera szczegółowe zasady rozegrania zawodów.

REGULAMIN FESTIWALU ATLETYCZNEGO

 

UWAGA UWAGA UWAGA !!!

Jeżeli nie nastąpi żadna spektakularna zmiana pogody (a nie zanosi się) jutrzejszy spacer odbędzie się.

 

P.S.

Proszę nie dzwońcie już do nas w tej sprawie, zachowajcie siły na jutro i do zobaczenia w samo południe pod Amorkiem.

Jesienny spacer szlakami gór opawskich 3 października 2020 zapraszamy