Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

ROZPISKA TURNIEJU PDF

BEACH SOCCER NAD BIAŁKĄ 2019
MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY


KOMUNIKAT


I. Odprawa kapitanów drużyn grupy A o godz. 10.30
II. Drużyny powinny posiadać jednolite koszulki z numerami – będzie prowadzona klasyfikacja strzelców, zawodnik bez numeru nie będzie uwzględniany w klasyfikacji
III. Nieobecność na odprawie przedstawicieli drużyn nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad rozgrywania zawodów – wszystkie mecze muszą rozpoczynać się wg harmonogramu, a drużyny muszą być gotowe 30 min. przed rozpoczęciem swojego meczu
IV. Harmonogram zawodów rozpisany jest z niezbędną rezerwą, a przy ogólnej dyscyplinie zawody może uda się zakończyć wcześniej
V. Zawodnicy wchodzą na obiekt wyłącznie ze swoją drużyną, nie ma wejść indywidualnych
VI. Wejście dla drużyn grupy A bramą boczną na drodze p.poż. do godz. 11.15 po wypełnieniu zgłoszenia drużyny i pobraniu opasek wejściowych
VII. Zawodnicy z grupy A, którzy nie zdążą w swoim czasie mogą wchodzić na obiekt przez kasę główną po opłacie biletu wejściowego lub bezpłatnie w terminie wejścia dla grupy B
VIII. Wejście dla drużyn z grupy B jest możliwe już w godzinach wejścia dla drużyn A lub w godzinach 13.00 – 14.00, odprawa dla kapitanów 13.45
IX. Wejście zawodników na obiekt poza wyznaczonymi godzinami odbywać się będzie na zasadach ogólnych dla kąpieliska
X. Podczas wejścia na obiekt kapitan wypełnia zgłoszenie i pobiera komplet opasek oraz odpowiada za ich założenie, każde zgłoszenie meczowe musi być kompletnie wypełnione najpóźniej przed pierwszym meczem drużyny
XI. Wszyscy zawodnicy wchodząc na boisko muszą mieć założone opaski wejściowe, zabronione jest przechowywanie opasek i przekazywanie ich osobom trzecim
XII. Boisko plażowe ogrodzone jest płotem i piłkochwytami, jeżeli piłka mimo wszystko zostanie wybita poza teren, to obowiązek jej przyniesienia
z powrotem ciąży na drużynie, której zawodnik dokonał wybicia. Piłka musi wrócić na obiekt w trakcie meczu, w którym została wybita.
XIII. Na terenie obiektu prowadzona jest sprzedaż piwa – zawodnicy którzy będą wskazywać na przekroczenie norm spożycia piwa będą wykluczani z zawodów
XIV. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje Regulamin kąpieliska „Nad Białką”
XV. Zasady, jakie maja nam przyświecać podczas zawodów:
 Zawody mają być pretekstem do dobrej sportowej zabawy w duchu fair play
 Będziemy zwracać szczególną uwagę na agresywną i brutalną grę
 Zawody odbywają się na obiekcie rodzinnym, dlatego bezwzględnie karane będzie używanie wulgaryzmów i niesportowe zachowanie
 Za nieprzestrzeganie powyższych zasad będziemy stosować kary czasowego wykluczenia z gry do wyłączenia z całego turnieju

ROZPISKA TURNIEJU PDF