Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

Hala sportowa posiada nawierzchnię syntetyczną i ma możliwość podziału na 3 równe sektory mieszczące pełnowymiarowe boiska do siatkówki. Do dyspozycji sportowców są 4 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, a dla kibiców na specjalnym balkonie przygotowanych jest 150 miejsc siedzących. Na co dzień hala sportowa jest areną rozgrywek II ligi siatkówki mężczyzn, śląsko - opolskiej ligi koszykówki dziewcząt oraz wielu innych imprez sportowych.

 

Na podstawie decyzji Burmistrza Głuchołaz z dnia 24.03.2011 r. Zarządcą Hali Sportowej  jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach

Lokalizacja:

Głuchołazy ul. Skłodowskiej 32

Dane techniczne:

Wymiar całkowity podłogi 22m x 44m

Wysokość 7,50m

Oświetlenie 700 lux.

* na podstawie Uchwał nr XXVI/256/12 i XXVI/257/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. posiadaczom karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” przysługuje ulga w wysokości 50% ceny. Karty są ważne jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość i w okresie funkcjonowania programu. Przy grupach zorganizowanych, sportach zespołowych oraz działalności komercyjnej zniżka nie przysługuje. Kwotę zniżki skutkującą groszami zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

W przypadku wynajmu pomieszczeń i obiektów na organizowane przez stowarzyszenia, organizacje i kluby sportowe imprezy kulturalno - sportowe o charakterze charytatywnym, a także wynajmu na rzecz sponsorów GOSiR, odstępuje się od opłat określonych niniejszym cennikiem. Przy największych imprezach np. Dożynki Gminne, Dni Głuchołaz, Dzień Dziecka, itp. - przy wynajmie i dzierżawie, dopuszcza się przeprowadzenie konkurs ofert.