Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

                                                XIV MARATON PIŁKARSKI 2019 – KOMUNIKAT

 

ROZPISKA TURNIEJOWA PDF


1. Turniej odbywa się w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 32 w dniu 29 grudnia 2019r od godz. 12.00.
2. Odprawa drużyn z grup AiB o godz. 11.45, dla drużyn CiD o godz. 14.15
3. W zawodach bierze udział 12 drużyn podzielonych na 4 grupy – skład meczowy to 4+1 (max5 rezerwowych).


4. Przed pierwszym meczem kapitanowie obowiązkowo muszą przekazać koordynatorowi zawodów zgłoszenie drużyny na druku organizatora wraz z numerami na koszulkach i podpisami zawodników. Brak pisemnego zgłoszenia to niedopuszczenie drużyny, brak podpisu zawodnika to niedopuszczenie do gry danego zawodnika.
5. Ze względu na płynność zawodów mecze muszą być rozgrywane w kolejności ściśle określonej przez organizatora a zamieszczonej do wglądu w rozpisce turniejowej – każda drużyna musi być gotowa co najmniej na 30 min. przed godziną rozpoczęcia swojego meczu.
6. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zmienić kolejność meczów.
7. Awans do ćwierćfinałów rozgrywek uzyskują 2 najlepsze drużyny z każdej grupy – w grupach rozgrywki każdy z każdym.
8. Zwycięskie drużyny ćwierćfinałowe zagrają o miejsca 1-4.
9. Drużyny zajmują szatnie zgodnie z opisem na drzwiach.
10. Po zakończeniu rozgrywek w grupie każda drużyna musi opuścić szatnię pozostawiając po sobie porządek.
11. O kolejności w grupie decyduje:
- Liczba zdobytych punktów,
- Bezpośredni pojedynek,
- Bilans bramkowy,
- Ilość bramek zdobytych,
- Dodatkowa seria rzutów karnych
- Rzut monetą
12. Wszystkie mecze trwają 12 minut bez przerwy i zmiany stron.
13. Turniej odbywa się wg zasad gry w piłkę nożną, a najważniejsze z nich:
- obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem w kontakcie z przeciwnikiem
- zakazana jest gra ciałem wyrzucająca przeciwnika poza boisko
- bramkarz wznawia grę po aucie bramkowym ręką tylko w obrębie własnej połowy, po przechwycie z gry może wprowadzać piłkę w sposób dowolny
- wszystkie rzuty wolne mają charakter bezpośredni, z wyłączeniem rzutu wolnego po dotknięciu przez piłkę elementów konstrukcji dachu – rzut wolny pośredni w miejscu bezpośrednio pod punktem zetknięcia się piłki z elementem konstrukcji dachu
- aut wznawiamy nogą – piłka musi dotykać linii bocznej lub całkowicie leżeć poza boiskiem
- zmiany dokonujemy wyłącznie w strefie zmian po stronie dużej tablicy wyników
- kary dyscyplinarne to: 1 min., 3 min., czerwona kartka. Czerwona kartka to wykluczenie z meczu i gra w osłabieniu do utraty bramki oraz pauza w kolejnym meczu, za szczególnie naganne zachowanie wykluczenie z całego turnieju, a kara może zostać przedłużona na kolejne imprezy GOSiR. Drużyna grająca w osłabieniu na skutek kary wykluczenia gra w pomniejszonym składzie do momentu utraty bramki.
- czas gry może być zatrzymany wyłącznie na sygnalizację sędziego
- każdy zawodnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami zawartymi w Komunikacie, a za doinformowanie drużyny odpowiada jej kapitan.
14. Sędziowie zostaną zobowiązani do używania kar dyscyplinarnych w ilości zapewniającej porządek, sprawny przebieg meczów i poszanowanie godności osobistej uczestników.
15. Dla najlepszych 3 drużyn przewidziane są nagrody, dla zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych upominki – warunek to obecność na dekoracji.
16. Interpretacja komunikatu jest wyłącznie domeną organizatora – GOSiR Głuchołazy.
DOKŁADNE GODZINY ROZPOCZĘCIA MECZÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZPISCE TURNIEJOWEJ

ROZPISKA TURNIEJOWA PDF