Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

FESTIWAL ATLETYCZNY

REGULAMIN

 1. Organizatorem zawodów jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach
 2. Cel zawodów:
 3. Popularyzacja ćwiczeń siłowych jako kierunek w treningu ogólnorozwojowym
 4. Ukierunkowanie zawodów w stronę uczestnictwa i zabawy, w której końcowa klasyfikacja będzie wyłącznie podsumowaniem zaangażowania
 5. Zwrócenie uwagi na wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
 • Zasady uczestnictwa:
 1. W zawodach może wziąć udział każdy, kto dokona wpłaty wpisowego, zapozna się z Regulaminem i Ogłoszeniem i potwierdzi to podpisem na liście startowej
 2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zawodów musi być zważony, a pomiar musi być wpisany do listy startowej
 3. W skład eliminacji wchodzą następujące boje:
 • Przysiad ze sztangą – waga 80% masy ciała (P)
 • Martwy ciąg – waga 70% masy ciała (MC)
 • Wyciskanie sztangi na ławeczce poziomej – waga 60% masy ciała (WK)
 • Wyciskanie sztangi stojąc – waga 40% masy ciała (WB)
 • Dwuminutowy bieg na bieżni – prędkość dowolnie indywidualna (B)
 1. Dla kobiet wszystkie powyższe wartości obniżone o połowę
 2. Punktacja:
 • 1 punkt za każde prawidłowe powtórzenie wykonane w ciągu 1 minuty
  i każdą kalorię spaloną na bieżni
 • Końcowy wynik to łączna suma punktów ze wszystkich pięciu bojów
 1. Udział w festiwalu atletycznym można wziąć tylko raz z zastrzeżeniem, że ilość serii rozgrzewkowych można dysponować samemu w ilości dowolnej
 2. W miarę możliwości każdy bój musi odbywać się w obecności instruktora
 3. Z uwagi na obecność tylko jednego instruktora boje można wykonywać samodzielnie w obecności jednego świadka, który potwierdzi wynik na liście startowej
 4. Poszczególne boje będą się odbywać:
 • Duża sala – wyciskanie leżąc i stojąc
 • Mała sala – martwy ciąg i przysiad
 1. Bezpieczeństwo:
 2. Do zawodów zgłaszać się mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych
 3. W razie wątpliwości instruktor ma prawo dokonać pomiaru temperatury uczestnika i nie dopuścić go do zawodów
 4. Każdy uczestnik przed wejściem na każdą salę musi zdezynfekować dłonie
 5. Każdy uczestnik musi obowiązkowo korzystać z osobistego ręcznika izolującego ćwiczącego od bezpośredniego kontaktu z tapicerką urządzeń
 6. Po każdym zakończonym ćwiczeniu ćwiczący musi zdezynfekować stanowisko, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc bezpośredniego kontaktu z urządzeniem (uchwyty, siedziska, oparcia, poręcze, drążki, ławki itp.). Środki dezynfekujące zapewni zarządca obiektu
 7. Po korzystaniu z węzła sanitarnego należy umyć ręce zgodnie z zamieszczoną przy umywalce instrukcją
 8. Nad właściwą ilością ćwiczących w pomieszczeniach czuwa instruktor
 9. W uzasadnionych przypadkach instruktor ma prawo przesunąć uczestnika do innej sali (o mniejszym zagęszczeniu ćwiczących) zezwalając na używanie „wolnych ciężarów” z innych sal
 10. W przypadku gdy ilość uczestników osiągnęła założone maksimum instruktor ma obowiązek nie dopuścić do zawodów kolejnych uczestników, sugerując im udział w innej sesji
 11. Każdy uczestnik dla bezpieczeństwa swojego uczestnictwa ma prawo do rozgrzewki ogólnorozwojowej na sprzęcie dostępnym w siłowni
 12. Postanowienia końcowe:
 13. Dla uczestników finałów Organizator przygotuje drobne upominki
 14. Zawody finałowe odbędą się w siłowni GOSiR bez udziału publiczności, chyba że obowiązujące w dniu zawodów przepisy na to pozwolą, wtedy:
 • Ilość kibiców będzie ograniczona wg oceny organizatora
 • Każdy kibic musi pozostawić okrycie wierzchnie w szatni oraz obowiązkowo posiadać obuwie zmienne
 1. Interpretacja Regulaminu jest wyłączną domeną organizatora.