Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

BEACH SOCCER NAD BIAŁKĄ 2021
MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY

Rozpiska turniejowa

KOMUNIKAT
I. Odprawa kapitanów drużyn o godz.10.30
II. Drużyny powinny posiadać jednolite koszulki z numerami – będzie
prowadzona klasyfikacja strzelców, zawodnik bez numeru nie będzie
uwzględniany w klasyfikacji
III. Nieobecność na odprawie przedstawicieli drużyn nie zwalnia
z obowiązku przestrzegania zasad rozgrywania zawodów – wszystkie
mecze muszą rozpoczynać się wg harmonogramu, a drużyny muszą być
gotowe 30 min. przed rozpoczęciem swojego meczu
IV. Harmonogram zawodów rozpisany jest z niezbędną rezerwą, a przy
ogólnej dyscyplinie zawody może uda się zakończyć wcześniej
V. Zawodnicy wchodzą na obiekt wyłącznie ze swoją drużyną, nie ma
wejść indywidualnych
VI. Wejście dla drużyn bramą boczną na drodze p.poż. od godz. 9.30 do godz.
10.30 po wypełnieniu zgłoszenia drużyny i pobraniu opasek wejściowych
VII. Osoby towarzyszące drużynom mogą wchodzić na obiekt wyłącznie przez
kasy biletowe (na obiekcie może obowiązywać limit wejść)
VIII. Zawodnicy, którzy nie zdążą w wyznaczonym czasie mogą wchodzić na
obiekt przez kasę główną po opłacie biletu wejściowego
IX. W trakcie zawodów uczestnicy mogą wychodzić poza obiekt –
warunkiem jest posiadanie na ręku opaski zawodów
X. Podczas wejścia na obiekt kapitan wypełnia zgłoszenie i pobiera komplet
opasek oraz odpowiada za ich założenie, każde zgłoszenie meczowe musi
być kompletnie wypełnione najpóźniej przed pierwszym meczem
drużyny
XI. Wszyscy zawodnicy wchodząc na boisko muszą mieć założone opaski
wejściowe, zabronione jest przechowywanie opasek i przekazywanie ich
osobom trzecim
XII. Boisko plażowe ogrodzone jest płotem i piłkochwytami, jeżeli piłka mimo
wszystko zostanie wybita poza teren, to obowiązek jej przyniesienia

z powrotem ciąży na drużynie, której zawodnik dokonał wybicia. Piłka
musi wrócić na obiekt w trakcie meczu, w którym została wybita.
XIII. Na terenie obiektu prowadzona jest sprzedaż piwa – zawodnicy którzy
będą wskazywać na przekroczenie norm jego spożycia będą wykluczani
z zawodów
XIV. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje Regulamin kąpieliska
„Nad Białką”.
XV. Zasady, jakie maja nam przyświecać podczas zawodów:
- Zawody mają być pretekstem do dobrej sportowej zabawy w duchu
fair play
- Będziemy zwracać szczególną uwagę na agresywną i brutalną grę
- Zawody odbywają się na obiekcie rodzinnym, dlatego bezwzględnie
karane będzie używanie wulgaryzmów i niesportowe zachowanie
- Za nieprzestrzeganie powyższych zasad będziemy stosować kary
czasowego wykluczenia z gry do wyłączenia z całego turnieju

XVI. Skrócone zasady rywalizacji:

- Gramy w systemie każdy z każdym
- Zwycięstwo 3 pkt, porażka 0 pkt, remis i zwycięstwo po strzałach
dodatkowych 2 pkt, remis i porażka po strzałach dodatkowych 1 pkt
O kolejności w turnieju decyduje:
1. Ilość zdobytych punktów
2. Ilość zwycięstw za 3 punkty
3. Bilans bramkowy (bez strzałów dodatkowych)
4. Ilość bramek strzelonych (bez strzałów dodatkowych)
5. Seria rzutów karnych (po 3 i do „nagłej śmierci)